MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudAndrei MOLDOVAN


S-a născut în 2 februarie 1949 la Chiuza (B-N), într-o familie de învăţători.
Critic şi istoric literar.
Facultatea de Filologie, secţia română-franceză, la UBB Cluj (1973).

A publicat volumele:
Coşbuc sau lirismul pragurilor, istorie şi critică literară, Editura Clusium, 1997;
Erezii lirice, teorie şi critică literară, Editura Limes, 2004;
Aruncarea în haos, publicistică culturală, Editura Arcade, 2004;
Întâmplări literare, istorie şi critică literară, Editura Limes, 2005;
Liviu Rebreanu prin el însuşi, în colaborare cu Niculae Gheran, Editura Academiei Române, 2008 (volum premiat de Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj);
Pretexte, dicţionar-antologie de scriitori din Bistriţa-Năsăud, ediţie alcătuită, îngrijită şi prefaţată, Editura Eikon, 2008.
Butelia cu oxigen. Consemnări critice, Editura Eikon, 2010.
Mâhnirile limbii române, Editura Limes, 2011.
Poeţi români de azi. Alte erezii, Editura Casa Cărții de știință, 2011 (nominalizare la premiile USR-Filiala Cluj).
Coşbuc sau lirismul pragurilor, ediţia a II-a revăzută, Editura Eikon, 2012;
ediţia a III-a: Editura Eikon, 2014, ediția a IV-a, Editura Școala Ardeleană, 2016.
Un Rebreanu hăituit, istorie şi critică literară, Editura Tipo Moldova, 2013, premiul Festivalului Național de Literatură Liviu Rebreanu, Bistrița.
Scrisori către Liviu Rebreanu, Editura Academiei Române, 2014, coordonator N. Gheran, colaborator.
Chiuza lui Liviu Rebreanu (în colaborarecu Ioan Pintea), Bistriţa, 2016.
Ephemeride, Editura Limes, 2016 (nominalizare la premiile Filialei Cluj a USR)
Consemnări critice, Editura Cartea Românească, 2017.
Literatură tradiţională din Nord, 3 volume, Editura Charmides, 2017.
Scriitori din Bistriţa-Năsăud. Dicţionar critic cu 55 de parodii şi o postfaţă în versuri de Lucian Perţa, Editura Şcoala Ardeleană, 2018.
Fragmente critice, Editura Charmides, 2019.
Istorie şi literatură, Editura Şcoala Ardeleană, 2019.
„Bulevardul” Niculae Gheran (antologie îngrijită), Editura Şcoala Ardeleană, 2019, ediţia a doua în 2020;
Mare kalhoz. Ephemeride II, Editura Limes, 2020.

Este îngrijitor de ediţie şi prefaţator la volumul: I. Titieni, Martor sub vremuri, memorialistică, Editura Mesagerul, 2004.

Este în colectivul de colaboratori ai volumelor: Liviu Rebreanu, Opere, vol. 22 şi 23, ediţie critică de Niculae Gheran, Editura Academiei Române, 2003 şi 2005.

Prezent în mai multe antologii şi volume colective, dicţionare.

Este şi prefaţator al câtorva volume de autor şi antologii, dar şi al unor volume în tiraj de masă (Liviu Rebreanu, Adam şi Eva, Biblioteca pentru toţi, 2008, colecţie editată de „Jurnalul Naţional”).

A colaborat de-a lungul anilor, cu texte de istorie şi critică literară, la revistele: Tribuna, Steaua, Luceafărul, Convorbiri Literare, Napoca Universitară, Cronica (Iaşi), Contemporanul, Bucovina Literară, Viaţa Românească, Minerva, Zburătorul, Limbă şi literatură, Tribuna învăţământului, Mişcarea literară, Revista ilustrată, Rotonda valahă, Mesagerul literar şi artistic, Cronica (Ungaria), Terra nova (Canada), Nord literar, Versus, Blajul, Vatra, Convorbiri literare, Dacia literară, Scriptor, Conta, Apostrof, Pro Saeculum, Polemici, Neuma, Actualitatea literară ş. a.

Au scris despre cărţile sale (selectiv, în ordine alfabetică): Ion Buzaşi, A. I. Brumaru, Mihai Cimpoi, Gabriela Chiciudean, Al. Cistelecan, Monica D. Cândea, Icu Crăciun, Melinda Crăciun, Constantin Cubleşan, Teodora Dumitru, Gheorghe Glodeanu, Horia Gârbea, Vistian Goia, Gheorghe Grigurcu, Andrea Hedeş, Săluc Horvat, Elisabeta Lăsconi, Rodica Lăzărescu, Amalia Lumei, Corneliu Lupeş, Nicolae Manolescu, Dan C. Mihăilescu, Nicoleta Milea, Viorel Mureşan, Olimpiu Nuşfelean, Bogdan Odăgescu, Ovidiu Pecican, Irina Petraş, Mircea Popa, Nicolae Prelipceanu, Ioan Răducea, Alexandru Ruja, C. Stănescu, Adrian Ţion, Cornel Ungureanu, Ion Vlad, Radu Voinescu, Răzvan Voncu, ş. a.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.
Este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
Este președintele Societății Scriitorilor din Bistrița-Năsăud.
Este cetăţean de onoare al oraşului Beclean.
www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.