MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudAdrian PODARU


(n. 27 noiembrie 1976, Beclean, Bistriţa‐Năsăud).
Traducător, eseist.
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş‐Bolyai (2000),
Facultatea de Litere, secţia de Filologie Clasică, UBB (2003).
Doctor în teologie, cu teza: Autoritate ecleziastică şi putere imperială în Antichitatea Târzie. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin, 2010.
Lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a UBB.

Debut revuistic: Dilema, 1999, cu articolul „Să plec din ţară…? Pentru ce?”

Debut editorial: Ioan Gură de Aur, Omilii la statui, vol. I şi II, ediţie bilingvă, Studiul introductiv, traducere din greaca veche şi note.

A mai tradus (din limba engleză) John A. McGuckin, Sf. Grigorie de Nazianz. O biografie intelectuală, Editura Renaşterea, Cluj‐Napoca, 2013.

A coordonat mai multe volume colective.
Face parte din Grupul de traducere a Vulgatei; membru în grantul Lexiconul de la Buda (1825).

A colaborat la revistele: Mişcarea literară, Renaşterea, Studia Universitatis Babeş‐Bolyai, seria „Theologia Orthodoxă”, Revista Teologică, Presa Universitară Clujeană, Tabor, Lumina etc.
A obţinut mai multe premii.

Au scris despre: Andrei Moldovan, Ion Filipciuc, Ioan Alexandru Dăian.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.