MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudVictoria FĂTU NALAȚIU


(n. 08.08.1941, Domneşti, BN)
Este absolventă a Liceului Andrei Mureşanu – Dej (1969), a Şcolii Postliceale de Biblioteconomie de la București (1973-1975), a Universităţii de Filosofie (1975-1978) şi a Şcolii Populare de Arta - secţia Pictura (1980 - 1983). Din 1975 până în iunie 2010 a lucrat la Grupul Școlar Industrial „Grigore Moisil„ din Bistriţa (azi Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistriţa) în calitate de bibliotecar. A predat ore de biblioteconomie la clase de filologie şi a condus un cerc de pictură, grafică şi literatură cu elevii peste 30 de ani (publicați de specialitate în țară și la IFLA) și Ceai literar al cadrelor didactice (corabia nebunilor care funcționează și azi, mai restrâns). „Ca recunoaştere, după pensionare, biblioteca şcolii primeşte numele distinsei sale bibliotecar” (Dicţionarul Bibliologilor Român).

A debutat în ziarul Ecoul, 1975 (suplimentul literar „Ritmuri”).
Publicaţii culturale la care a colaborat: Minerva, Biblioteca, Adevărul literar şi artistic, Literatorul, Tribuna Învăţământului, Die Woche, Adevărul de Cluj, Cronica română, Adevărul, Ultima oră, In the Shadow Of The Sacred, Nine O’cloch, Ecard.
Debut literar în volum cu Examen de credinţă (poezii despre pictori), Editura Aletheia, Bistriţa, 1997.

Volume publicate:
Examen de credinţă (poezii despre pictori), Editura Aletheia, Bistriţa, 1997;
Scrisori de la Ancuţa (versuri pentru copii), Editura Aletheia, Bistriţa, 1998;
Dincolo de vis (poezii Haiku), Editura Mesagerul, Bistriţa, 2000;
Fragmentele din izvoarele verzi (proză), Editura Aletheia, Bistriţa, 2002;
Scări de foc (poezii Haiku), Editura Aletheia, Bistriţa, 2004;
Anotimpurile sufletului (exerciţii de haiku), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008;
Somnul călătorilor (proză scurtă şi exerciţi de haibun), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010;
Beţia cu nectar (exerciţii de haiku, poeme intr-un vers şi senryu), Editura Eikon, Cluj-Napoca, tradusă în engleză de prof. Gabriela Rusu, iar titlurile de capitole în limba japoneză traduse de studenta Iulia Avram, 2011. Propusă de criticul Alex Ştefănescu să se ataşeze fiecărui volum un CD (versurile din volum interpretate cu artă de actorul Marcel Iureş, CD realizat de către Editura Casa Radio);
Îmblânzirea timpului (carte biografică), apărută la Editura Dacia XI, 2011;
Tainele copilăriei (exerciţii de poeme scurte, haiku şi tanka), Editura Eikon, Cluj-Napoca, tradusă în limba franceză de prof. Florin Avram, 2013;
Album de artă - Victoria Fătu Nalaţiu, Editura Eikon, 2013;
Vedeniile călătorului, poezii ,Editura Nosa Nostra 2015;
Frumuseţe răpitoare – într-alt cer de poezie, cugetări și aforisme, Editura Născut Liber, Bistrița. Tradusă în limba engleză, franceză și italiană, 2016;
Risipa de vise, teatru scurt, Editura Născut Liber, 2017, premiul III la Festivalul Concurs de Literatură Alexandru Macedonschi, secțiunea Dramaturgi consacrați;
Tainele curcubeului - șapte poeți unici (poezi, proză, omagiu), tradusă în engleză și franceză, Editura Nosa Nostra, 2019;
Sărbătoare cosmică - haiku și poeme într-un vers (exerciții de esențializare), poeme premiate pe plan internațional cu participare și la premieri, Editura Nosa Nostra, 2020;

Cărţi publicate cu cercul de elevi pe care l-a coordonat:
Împrietenirea cu frumosul - Victoria Fătu Nalaţiu şi Cercul de grafică pictură şi literatură la 30 de ani de activitate în cadrul Grupului Şcolar „Grigore Moisil”, Bistriţa, Album de artă (expoziţii, cronici); Editura Nova Didactica, 2007, (ediţie îngrijită de Ion Benedec);
Stropi de rouă (exerciţii de haiga), 2009, lansată in cadrul „Festivalului Internaţional de Haiku” la Muzeul de Artă de la Constanţa. Este promovată de: Radio Cultural şi pe site-ul Calameo, în cărţi si reviste etc.

Este prezentă în mai multe antologii şi volume colective.
A obţinut mai multe diplome şi distincţii în domeniul literaturii şi al artelor plastice.

Au scris despre: Mircea Oliv, Emil Vasilescu, Cristiana Sabău, Corina Costopol, Ion Radu Zăgreanu, Virgil Raţiu, C. J. Titor, Viorel Mureșan.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.