MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudLiviu PĂIUȘ


(n. 19 ianuarie 1940, Rodna, BN).
Etnolog, eseist, publicist.
Facultatea de Filologie, Baia Mare (1972).
Muzeograf la Muzeul Etnografic şi al Mineritului Rodna.
În perioada 1978‐1985 a condus Cenaclul Literar‐Artistic Ion Pop Reteganul Rodna.

A publicat în: Revista de Etnografie şi folclor, Studii şi cercetări etnoculturale, Cuibul visurilor, Zestrea, Litera Nordului, Cetatea Rodnei (director fondator), Arhiva Someşană, Samus.

Este prezent în dicţionare de etnologie.

Volume publicate:
Folclorul Văii Rodnei, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2002;
Lacrimi şi durere, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2003;
Monografia comunei Rodna Veche, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2003;
Someş, apă mergătoare, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2003;
Istoricul învăţământului românesc din Rodna Veche, în colaborare cu S. Păiuş, Editura George Coşbuc, 2003;
Sus la munţi ca negura, Editura Napoca Star, Cluj‐Napoca, 2006, 2009, ediţia a II‐a adăugită;
Florian Porcius: Viaţa şi opera, Editura Napoca Star, Cluj‐Napoca, 2006;
Folclorul Ţării Năsăudului, Editura Napoca Star, Cluj‐Napoca, 2008, 2009, ediţia a II‐a adăugită;
Pagini someşene, vol. I. Editura Eikon Cluj‐Napoca, 2011, vol. II, 2012, Editura Napoca Star, Cluj‐Napoca, 2012;
Monografia comunei Rodna Veche, ediţia a II‐a, mult completată şi adăugită, Editura Charmides, 2014;
Ion Pop Reteganul: „Someş, Someş, apă lină”, folclor publicat şi inedit de pe Someş, antologie şi studiu introductiv.

A îngrijit mai multe ediţii (Ion Pop Reteganul, Florian Porcius, Iuliu Moisil).
A colaborat la mai multe volume colective.
Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Au scris despre: Emil Bălăi, Icu Crăciun, Victor Ştir, Vasile V. Filip, Ioan Mititean, Menuţ Maximinian, Cornel Cotuţiu, Ioan Seni.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.