Organizare


Flag Counter

SCURT ISTORIC

      În 2007 a luat fiinţă Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud (SSBN), mai întâi ca asociaţie fără personalitate juridică desfăşurându-şi activitatea la început în cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură, iar apoi în cel al Bibliotecii Judeţene George Coşbuc. SSBN a stabilit criterii minime de acces pe baza a ceea ce numin „dosar de presă”, atât în privinţa publicării, cât şi în cea a receptării scrierilor pentru aspiranţi.
      O serie de activităţi au realizat oportunităţi de intrare în circuite valorice de nivele diferite: instituirea unor premii anuale pentru cele mai bune cărţi apărute, pe genuri literare; cicluri de prelegeri culturale ale scriitorilor în liceele din judeţ; întâlniri cu redactori ai unor reviste literare din ţară; prezentarea unor cărţi-eveniment, în prezenţa autorilor; realizarea unor dezbateri tematice, cu participarea unor invitaţi etc. Faptul că, la cele mai multe dintre activităţi, SSBN a colaborat cu Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor a dus la un foarte bun nivel al manifestărilor literare, la o comunicare permanentă într-un spaţiu valoric mai generos, extrem de utilă. Să amintim, spre exemplu, reluarea în 2018 a Zilelor prozei de către Filială, în colaborare cu SSBN, cu participarea la vârf a conducerii Uniunii Scriitorilor din România, colocviu desfăşurat la Cluj, Chiuza şi Maieru şi care a avut o puternică rezonanţă. Concentrarea forţelor creative pentru afirmarea a ceea ce este valoare durabilă rămâne mereu cea mai eficientă modalitate de a stăvili epidemiile culturale.
      Suplimentul literar Răsunetul cultural apare fără întrerupere de opt ani, într-un spaţiu tipografic pus la dispoziţie cu generozitate de directorul cotidianului Răsunetul şi girat calitativ de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, prin egida ce i-a fost acordată.
      Evoluţia pozitivă a SSBN a impus la sfârşitul anului 2019 o reorganizare radicală, de astă dată ca asociaţie cu personalitate juridică, pe baza unui nou statut: Asociaţia Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud (ASSBN).

Președinte de onoare:

Irina PETRAȘ


Preşedinta Filialei Cluj
a Uniunii Scriitorilor din România

Echipa de conducere a Societății Scriitorilor din Bistrița Năsăud:

Menuț MAXIMINIAN

Președinte
Icu CRĂCIUN

Vicepreședinte
Vasile George DÂNCU

Vicepreședinte
Virgil RAȚIU

Vicepreședinte
Macavei Al. MACAVEI

Cenzor
www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.