Evenimente


Flag Counter

Spiritul locului

În atenţia membrilor
Asociaţiei Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud

Dragi prieteni,

        Vă invităm să participaţi la realizarea unei antologii de texte literare cu titlul de mai sus („Spiritul locului”). În existenţa fiecăruia dintre noi există locuri speciale, cu rezonanţă aparte în subteranele fiinţei, dar care determină uneori vibraţii profunde, atitudini spontane, reverii, nostalgii... Povestea care ţine de un anumit spirit al locurilor ce ne marchează viaţa, conştient sau din umbră, ar putea să prindă viaţă în antologia pe care ne propunem să o realizăm.

        Nu există restricţii de spaţiu şi poate fi abordat orice gen literar. Singura exigenţă este cea care are în vedere calitatea textelor. Pot fi propuse şi texte deja publicate, cu indicarea exactă a locului unde au mai apărut. Parte dintre producţiile trimise (dintre cele inedite!) le vom publica şi în „Răsunetul cultural”.

        Termenul limită până la care pot fi trimise textele este 15 august 2020.

        Celor care acceptă invitaţia, le dorim inspiraţie bogată!

Preşedinte ASSBN,
Andrei MoldovanCOMUNICAT

        Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud (SSBN), prin juriul format din membrii Comitetului Director (Andrei Moldovan – preşedinte, Icu Crăciun, Vasile George Dâncu, Virgil Raţiu – vicepreşedinţi, Menuţ Maximinian – secretar), prin deliberare la distanţă, a decis, pornind de la nominalizări, acordarea următoarelor premii pentru volumele apărute în anul 2019:

        1. Premiul Andrei Mureşanu (pentru poezie):

AUREL RĂU – OPERA OMNIA (la împlinirea vârstei de 90 de ani)

        2. Premiul Liviu Rebreanu (pentru proză):

CARMEN BOTEAN – DEBUT, pentru romanul în manuscris MUSIKA
(volumul va fi publicat de Editura Şcoala Ardeleană,
cea care susţine premiile de debut ale SSBN)

        3. Premiul Gavril Scridon (pentru critică, istorie literară, eseu):

VASILE V. FILIP – Între etnologie şi literatură, Editura Limes

        4. Premiul Radu Petrescu (acordat unui scriitor care nu este membru SSBN):

CONSTANTIN CUBLEŞAN – Poezia de zi şi noapte, Editura Limes

        Menţionăm că, în condiţiile de excepţie prin care trecem, organizarea galei de premiere nu este deocamdată cu putinţă. Atunci când o vom putea organiza, o să vă comunicăm din timp.

        Pentru că scrisul presupune izolare, vom suporta mai uşor această perioadă critică, spre binele tuturor.

        Sănătate şi încredere!

Preşedinte SSBN,
Andrei MoldovanCOMUNICAT
5 martie 2020

        Săptămâna trecută, cu prilejul deschiderii expoziţiei de presă literară românească veche, s-au făcut publice nominalizările pentru Premiile Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud (volume publicate în 2019), decise de juriul format din membrii Comitetului director al asociaţiei. Deoarece puţini dintre colegi au participat la deschidere, vi le fac cunoscute şi pe această cale:

        1. Premiul Andrei Mureşanu (pentru poezie):

• Aurel Rău (Opera omnia). Intrarea d-lui Aurel Rău în SSBN a fost anunţată la reuniunea din 16 ianuarie a. c.

        2. Premiul Liviu Rebreanu (pentru proză):

• "Musika" (roman în manuscris, debut) de Carmen Botean;
• "Agentul de vânzări", roman, de Alexandru Uiuiu, Editura Grinta.

        3. Premiul Gavril Scridon (pentru critică, istorie literară, eseu):

• "Radiografia unui destin. Prof. dr. Vasile Scurtu" de Mircea Daroşi, Editura Ecou Transilvan;
• "Între etnologie şi literatură" de Vasile V. Filip, Editura Limes;
• "Liviu Rebreanu şi proza scurtă" de Iacob Naroş, Editura Şcoala Ardeleană.

        4. Premiul Radu Petrescu (acordat unui scriitor care nu este membru SSBN):

• "Poezia de zi şi noapte" de Constantin Cubleşan, Editura Limes.

        Acolo unde sunt mai multe nominalizări, ordinea este alfabetică, după numele autorilor.
Data la care se vor acorda premiile SSBN o vom anunţa din timp.

Preşedinte SSBN,
Andrei Moldovan


Activităţi propuse pentru anul 2020:


 1. Conferinţe ale scriitorilor în liceele din judeţ (în cursul anului şcolar, lunar, în total 7 conferinţe).

 2. Saloanele scriitorilor (cu invitarea autorului unei cărţi de referinţă şi a redacţiei unei reviste literare; semestrial, două reuniuni pe an)

 3. Ziua Mihai Eminescu – Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie – lecturi publice

 4. Nominalizare la Premiile Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud - Luna februarie

 5. Gala premiilor Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud - Luna martie

 6. Rebreniana – colocviu de literatură, cu trei scriitori invitaţi din ţară (Chiuza şi Maieru, două zile) – inclusiv vernisarea unei expoziţii de pictură - Luna aprilie

 7. Târgul de vară al poeţilor de la Mănăstirea Dobric (colocviu, lecturi publice) - Luna august

 8. Zilele prozei – manifestare complexă, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, pe parcursul a trei zile – Cluj, Chiuza, Maieru - colocviu şi expoziţie a scriitorilor-pictori - Luna septembrie, a doua jumătate

 9. Participare la Zilele George Coşbuc – octombrie

 10. Participare la Festivalul Naţional Liviu Rebreanu – noiembrie

 11. Activitate editorială: antologii, dicţionare, albume, volume de promovare etc.

 12. Lansări de carte, apariţii editoriale.

            Decembrie 2019

            Preşedinte al ASSBN,
            Andrei Moldovan

Secretar al ASSBN,
Menuţ Maximinian

www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.