MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudIcu CRĂCIUN


(n. 3 decembrie 1951, Maieru, Bistriţa‐Năsăud).
Prozator, dramaturg, eseist.
Absolvent al Facultății de Filologie din cadrul UBB (1982, română‐engleză).
Debut absolut: 1972, în cotidianul Ecoul cu schiţa Eu director, el director.
Debut editorial: În căutarea Graalului (publicistică culturală, 2003).

Alte volume:
În spatele călăreţului (roman, 2005);
Întoarcerea la clasici (publicistică literară, 2007);
Izbăvirea prin cultură (publicistică literară, 2008);
Peşti şi paraşute (roman, 2008);
Scrieri incomode (publicistică literară, 2008);
Mitingul (proză scurtă, 2009);
Gânduri pentru prieteni (reflecţii şi reflexii, 2009);
Povestiri cu personaje dubioase (proză scurtă, 2011);
Teatru pentru toate vârstele (teatru, 2011);
Gradele de comparaţie (roman, 2013);
Pantofii (antologie de proză scurtă, 2013);
Împreună (publicistică literară, 2014);
Omul cu inelarul retezat (roman, 2014);
Autori măiereni (antologie, coautor cu Iacob Naroș, 2015);
Revanșa (roman, 2016);
Scurtmetraje. Vistorii (proză scurtă, 2016);
In brevis (publicistică literară, 2017);
Când vor înflori mălinii (roman, 2018), nominalizare la premiile Filialei Cluj a USR;
Liviu Rebreanu între contemporanii săi (istorie literară, 2019), nominalizare la premiile Filialei Cluj a USR;
Nepotul din Italia (proză scurtă, 2020);
Scrieri referențiale (publicistică literară, 2020);
Tentația teatrului (istorie literară, 2022);

A colaborat la periodicele: România literară, Apostrof, Vatra, Neuma, Scriptor, Convorbiri literare, Cronica, Mişcarea literară, Nord Literar, Discobolul, Minerva, Revista ilustrată, Zestrea, Mesagerul literar şi artistic, Răsunetul cultural, Cuibul visurilor, Cadran, Caiete Silvane, Mărturii culturale, Acolada, Alternanțe, Noul Literator, Tribuna, Ecouri, Apel la memorie, Tabor, Bibliotheca Septentrionalis, Vatra veche, Izvorul Someșului, Avalon etc.
A obținut mai multe premii și distincții literare.

A editat şi îngrijit:
Scrisori de pe front, de Octavian Hodoroga, Editura Eikon, Cluj‐Napoca, 2007;
In Honorem Emil Boşca‐Mălin (1913‐2013) – comunicări, Editura Eikon, Cluj‐Napoca, 2013.
Ioan Partene - Viața și operele lui Anton Pann (împreună cu Ana-Maria Partene), Editura PIM, Iași, 2022.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj.
Este vicepreședinte al Societății Scriitorilor din Bistrița‐Năsăud.
Este redactor al publicației Răsunetul cultural.
Este redactor‐șef al publicației Cuibul visurilor.
Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Este şeful Reprezentanţei Bistrița-Năsăud a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.

Au scris despre: Andrei Moldovan, Emilian Marcu, Ioan Negru, Virgil Raţiu, Adrian Ţion, Teodor Tanco, Ion Buzași, Andrea Hedeș, Menuț Maximinian, Vasile Vidican, Ovidiu Pecican, Victor Știr, Monica Grosu, Elena M. Cîmpan, Ion Radu Zăgreanu, Vasile V. Filip, Iacob Naroș, Aurel Podaru, Mircea Daroși, Macavei Al. Macavei, Crin-Triandafil Theodorescu etc.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.