MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudSusana DEAC


(n. 13 iunie 1952, Sângeorzul de Pădure, Mureş).
Poet, prozator, eseist.
Facultatea de psihologie la UBB, Cluj.
A funcţionat ca psiholog şcolar, director la diferite şcoli, inspector şcolar de specialitate.
Locuieşte la Bistriţa.
Debut în revista literară Utunk, Cluj, 1972.

Volume publicate:
Cine suntem şi cine vom fi – proză scurtă, Editura Grinta, Cluj‐Napoca,2006;
Viaţa, ca o dispoziţie – proză scurtă, Editura Grinta, Cluj‐Napoca, 2007;
Exerciţii pentru dezvoltarea inteligenţei la copiii de 6‐12 ani – Editura Grinta, Cluj‐Napoca, 2007;
Meteora – poezii, Editura Karuna, Bistriţa, 2008;
Femeia şi bărbatul, Chemarea identităţii – roman, Editura Karuna, Bistrița, 2009;
Podul suspendat – proză scurtă, Editura Transilvania, Baia Mare, 2011;
Sărutaţi de ploaie – poezii, Editura PIM, Iaşi, 2011;
Pisica năzdrăvană, literatură pentru copii, Editura PIM, Iaşi, 2012;
Exerciţii pentru dezvoltarea inteligenţei la copiii, Editura PIM, Iaşi, 2012.

Colaborări la reviste literare: Mişcarea literară, Revista ilustrată, Napút (Drumul soarelui), revistă de literatură şi artă, Budapesta; Vatra Veche, Conexiuni, Mesagerul literar şi artistic, Răsunetul cultural.

Au scris despre: Stănescu Aurel Avram.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.