MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudMircea MĂLUȚ


(Seserman, Marcel, n. 9 iulie 1963, Beclean, Bistriţa‐Năsăud).
Poet, critic, eseist.
Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Matematică (1987).
Din 2000, Șef serviciu la Biblioteca Județeană Bistrița‐Năsăud.
Debut în poezie în 1989 – revista Steaua, nr 2.
Debut în critica literară: revista Astra, nr.9, sept. 1989.
Debut editorial – 1992, cu volumul de versuri Exilul lacrimii, Editura Clusium, Cluj‐Napoca.
Redactor şi redactor şef al publicaţiei Săptămâna din Bistriţa, alături de scriitorul Lucian Valea.
Colaborator la revistele: Astra, Steaua, Dacia literară, Minerva, 22, Mişcarea literară etc.

Volume:
Exilul lacrimii (versuri), Editura Clusium, 1992, Cluj‐Napoca;
Fragmente din monografiile imperiului (versuri), Editura Limes, 2002, Cluj‐Napoca;
Topografii critice (critică literară), Editura Eikon, 2004, Cluj‐Napoca;
Fragments des monographies de l’empire, Editura Limes, 2006, Cluj‐Napoca, versiune franceză de Tudor Ionescu;
Fragmente din monografiile imperiului, Editura TipoMoldova, 2012, Iași;
Meandre – scenariu de film, Editura Tracus Arte, București, 2013.

Îngrijitor al volumelor:
Generaţia amânată de Lucian Valea, Editura Limes, Cluj‐Napoca, 2002;
Jucătorul de cărţi de Lucian Valea, Editura Limes, 2004;
Opere (I – VI) de Lucian Valea, Editura Limes, Cluj‐Napoca, 2012.

Este prezent în mai multe dicţionare literare şi antologii.
A obţinut mai multe premii literare.
Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj.

Au scris despre: Gheorghe Grigurcu, Al. Cistelecan, Mircea Petean, Viorel Mureșan, Andrea Hedeş, Virgil Rațiu, Lucian Gruia, Icu Crăciun.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.