MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudAdrian ONOFREIU


(Onofreiu, Adrian Gavril – n. 4 august 1962, Câţcău, jud. Cluj).
Istoric, arhivist, istoric literar.
Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Istorie‐Filosofie (1986).
Arhivist la Serviciul judeţean Bistriţa‐Năsăud al Arhivelor Naţionale.
Doctor în istorie la Institutul de Istorie George Bariţiu din Cluj‐Napoca în anul 2008, cu teza Districtul Năsăudului între 1861‐1876.

Lucrări și studii publicate:
Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria judeţului Bistriţa‐Năsăud în documente şi texte, Editura Răsunetul, Bistriţa, 2001; Poruncile Primăriei Năsăud 1863‐1867, editori Simion Lupşan şi Adrian Onofreiu, Editura Fundaţiei George Coşbuc, ediţia I, Năsăud, 2000; ediţia a II‐a, Năsăud, 2006; Virtus Romana Rediviva – Societatea de Lectură a Elevilor Liceului Grăniceresc Năsăudean – contribuţii documentare, editori Simion Lupşan şi Adrian Onofreiu, Editura Fundaţiei „George Coşbuc” Năsăud, 2002; Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Revoluţia de la 1848‐1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean. Contribuţii istorice şi demografice, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2003; Districtul Năsăud 1861‐1876. Contribuţii documentare (editori Simion Lupşan şi Adrian Onofreiu), Editura Fundaţiei „George Coşbuc” – Năsăud, 2003; Adrian Onofreiu, Istoricul cooperaţiei de credit din judeţul Bistriţa‐Năsăud, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2003; Nestor Şimon. Corespondenţă (1915‐2005), volum îngrijit de Adrian Onofreiu, Supergraph, 2005; Adrian Onofreiu, Ioan Bolovan, Contribuţii documentare privind istoria Regimentului grăniceresc năsăudean, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006; ed. a II‐a, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2012; Nestor Şimon, Dicţionar toponimic, volum îngrijit de Ioan Mureşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Editura Napoca‐Star, Cluj‐Napoca, 2007; Contribuţii documentare referitoare la situaţia economică a satelor năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX‐lea, volum îngrijit de Simion Lupşan şi Adrian Onofreiu, Editura Mesagerul, Bistriţa, 2007; Nestor Şimon, Starea regimentului şi evenimentele din anii 1848‐1849, editori Ioan Mureşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, în Arhivele‐mărturii ale trecutului, Editura Mesagerul, Bistriţa, 2007, pp. 48‐305; Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Din istoria băncii „Bistriţiana” 1887‐1922. Contribuţii documentare, Editura Napoca‐Star, Cluj‐Napoca, 2009; Personalităţi din graniţa năsăudeană. Contribuţii documentare, ediţie îngrijită şi adnotată de Adrian Onofreiu şi Viorel Rus, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2009; Adrian Onofreiu, Districtul Năsăud (1861‐1876), Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2010 (teză doctorat); Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus, Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuţii de demografie istorică, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2010; Bistriţa Bârgăului. Contribuţii documentare, volum îngrijit şi adnotat de Mircea Gelu Buta şi Adrian Onofreiu, Editura Eikon, Cluj‐Napoca, 2010; Testamente din Districtul Năsăud (1861‐1871), ediţie de texte, studiu introductiv şi note de Daniela Deteşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Claudia Sabău, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2011; Bârgăul sub Pajura Imperială, ediţie de texte şi tabele, studiu introductiv şi note de Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Andreea Salvan, Editura Eikon, Cluj‐Napoca, 2011; Nestor Şimon. Restituiri, volum îngrijit de Adrian Onofreiu, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj‐Napoca, 2012; Petiţii din graniţa năsăudeană în a doua jumătate a secolului al XIX‐lea. Contribuţii documentare, volum îngrijit de Mircea Gelu Buta şi Adrian Onofreiu, Editura Eikon, Cluj‐Napoca, 2012; Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Din intimitatea unei arhive. Constantin Pavel, Editura Charmides, Bistriţa, 2013; Victor Moldovan. Memoriile unui politician din perioada interbelică, ediție de Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj‐Napoca, 2013; Ioan Bâca, Adrian Onofreiu, Bistrița 750. Coordonate geografice și istorice, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2014; Nestor Șimon, Schițe monografice ale localităților din fostul Regiment II român de graniță de la Năsăud, editori Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Claudia Septimia Peteanu, Editura Eikon, Cluj‐Napoca, 2014; Adrian Onofreiu, Ana Maria Băndean, Prefecții județului Bistrița‐Năsăud (1919‐1950; 1990‐2014). Ipostaze, imagini, mărturii, Editura Charmides, Bistrița, 2014; Vicarii năsăudeni. Ediție adnotată și adăugită de Nestor Șimon, editori Adrian Onofreiu, Lucian Vaida, Editura Mega, Cluj‐Napoca, 2014; Pavel Berengea, Adrian Onofreiu, Ilva Mare. File de istorie, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2014; Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Bistrița Bârgăului. Lupta familiei Monda pentru biserică, școală și națiune, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj‐Napoca, 2015; Victor Moldovan, Memoriile unui politician din perioada interbelică. Volumul I, ediția a II‐a, revăzută și adăugită, editori Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Presa Universitară Clujeană, Cluj‐Napoca, 2015; Victor Moldovan, Memoriile unui politician din perioada interbelică. Volumul II. Documente, editori Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Presa Universitară Clujeană, Cluj‐Napoca, 2015; Adrian Onofreiu, Ioan Bolovan, Mircea Chira, Familiile din Telciu în anul 1869. Perspective demografice și socio‐economice, Editura Argonaut, Cluj‐Napoca, 2015.

A publicat numeroase studii în colaborare.
Autor a numeroase studii publicate în presa de specialitate din ţară şi străinătate.

Au scris despre: George Vasile Raţiu, Grigore Marţian, Lazăr Ureche, Vasile Dobrescu, Simion Retegan, Dumitru Mureşan, Liana Lăpădatu, Horaţiu Bodale, Menuţ Maximinian, Ion Zainea, Luminiţa Dumănescu, Mircea Daroşi, Nicolaie Feier, Icu Crăciun ş. a.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.