MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudMaria OLTEANU


(n. 19.12.1945, Budeşti, BN).
Poet, prozator.
Absolventă a liceului agricol (1963).
A muncit ca tehnician în agricultură şi laborant, apoi ca inspector de personal la OJT Bistriţa‐Năsăud, iar în cele din urmă a fost secretar la Casa Municipală de Cultură Bistriţa.
A debutat editorial în antologia ALPHA ’85, Editura Dacia, Cluj, cu un ciclu de poeme.

Colaborări literare: Tribuna din Cluj, Săptămâna – Bucureşti, România Literară, Orizont, Contemporanul, Luceafărul, Revista Transilvania – Cluj, Dacia literară, România liberă, Târgoviştea şi Răsunetul.

Volume publicate:
Colina albastră, versuri, Editura Dacia, Cluj, 1989;
Din fire de păpădie, poezii pentru copii, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1990;
Lacrimile lunii, poveşti, Editura Macarie – Târgovişte, 1996;
Zeii strivesc liniştea, versuri, ediţie bilingvă (româno‐franceză), Editura Clusium, 1998;
Conversație cu cerul, versuri, Editura Dacia, Cluj, 2002;
Peste marginea lumii, versuri, Editura Limes, Cluj‐Napoca, 2005;
O scrisoare către soare, poveşti pentru copii, Editura Nico, Târgu Mureş, 2006;
Ţipătul planetei, versuri, Editura Limes, Cluj‐Napoca, 2007;
Infinitul singurătăţii, versuri, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj‐Napoca, 2007;
Paradoxurile vieţii, proză, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj‐Napoca, 2007;
Crăiasa apelor, poveşti pentru copii, Editura Eikon, Cluj‐Napoca, 2008;
Speranţe sub ghilotină, versuri, ediţie bilingvă, româno‐franceză, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009;
Infinitul singurătăţii, colecţia Opera Omnia, Editura TipoMoldova, 2012;
Carnavalul florilor, versuri pentru copii, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015.

Prezentă în mai multe antologii şi dicţionare.
Membră a Uniunii Scriitorilor din România.

Au scris despre: Emanuela Ilie, Ion Buzaşi, Gh. Grigurcu, Constantin Cubleșan, Adrian Popescu, Valentin Tașcu, Nicolae Băciuț, Ilie Roșianu, Olimpiu Nușfelean, Mircea Petean.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.