MEMBRII Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-NăsăudTraian PARVA SĂSĂRMAN


(n. 15 aprilie 1955, Măluţ, Bistriţa‐Năsăud).
Prozator, poet.
Consilier al Editurii Nomina.
Redactor la Agenţia de Presă Mediapolis.
A publicat în: Luceafărul, Tribuna, Vatra, Mişcarea literară, Mesagerul cultural, Răsunetul cultural, Târgoviştea etc.

Volume publicate:
La Bărăciuni, Editura Limes, 2005, 2011;
Luntrea, Editura Karuna, 2007;
Râpa, Editura Karuna, 2008;
Lunca, Editura Karuna, 2009;
Dragoste de toamnă târzie, Editura Nomina, 2014;
Peste ape, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj‐Napoca, 2015.

Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Au scris despre: Emanuela Ilie, Victor Cubleşan, Ştefan Borbely, Voicu Lăscuş, Mircea Petean, Ion Moise, Virgil Raţiu, Olimpiu Nuşfelean.www.assbn.ro ©Grigore Cotul. Toate drepturile rezervate.